Komputery przenośne (11 sztuk)

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na komputery przenośne w ilości 11 szt. w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na komputery przenośne w ilości 11 szt. w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania cenowego, na adres e-mail: pdnibp@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.03.2021 r. do godziny 16:00

 Szczegółowe informacje zawarte w załącznikach: