Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 3 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 1 Dyrektora ORE w Warszawie z dnia 25 styczna 2016 r.

Materiały

Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 3 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 1 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 25 styczna 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Antymobbingowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji