Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin w zamian za dzień świąteczny

Materiały

Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 maja 2021 r.