Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt

Materiały

Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie