Zarządzenie Nr 70/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 grudnia 2023 r. o wyznaczeniu Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej

Materiały

Zarządzenie Nr 70/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 grudnia 2023 r. o wyznaczeniu Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie