Zarządzenie Nr 7/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

Materiały

Zarządzenie Nr 7/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach systemu stałych dyżurów Ministra Edukacji i Nauki