Zarządzenie Nr 7/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 4 maja 2022r zmieniające zarządzenie nr 4/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.

Materiały

Zarządzenie Nr 7/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 4 maja 2022r zmieniające zarządzenie nr 4/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.: ,,Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14″, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020