Zarządzenie Nr 68/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2023

Materiały

Zarządzenie Nr 68/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 6 grudnia 2023 r. o wyznaczeniu Zespołu Spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie