Zarządzenie Nr 66/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania roboczej grupy zadaniowej

Materiały

Zarządzenie Nr 66/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania roboczej grupy zadaniowej do spraw komisyjnego zniszczenia weksli in blanko złożonych w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o powierzenie grantu realizowanych w ramach projektu pn. “Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączajacą (SCWEW)”