Zarządzenie Nr 65/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania roboczej grupy zadaniowej

Materiały

Zarządzenie Nr 65/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania roboczej grupy zadaniowej do spraw komisyjnego zniszczenia weksli in blanko złożonych w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o powierzenie grantu realizowanych w ramach projektu pn. “Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”