Zarządzenie Nr 64/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 08 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto

Materiały

Zarządzenie Nr 64/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 08 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2023 r. (sobota)