Zarządzenie Nr 63/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

Materiały

Zarządzenie Nr 63/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji