Zarządzenie Nr 62/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 06 grudnia 2023 r. o wyznaczeniu Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji e

Materiały

Zarządzenie Nr 62/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 06 grudnia 2023 r. o wyznaczeniu Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie