Zarządzenie Nr 6/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. uporządkowania dokumentacji i weryfikacji działań

Materiały

Zarządzenie Nr 6/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. uporządkowania dokumentacji i weryfikacji działań zrealizowanych w ramach programu “Laboratoria przyszłości” oraz przygotowania informacji o wykorzystaniu wsparcia w roku 2023