Zarządzenie Nr 6/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w ORE w Warszawie

Materiały

Zarządzenie Nr 6/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Podręcznika Audytu Wewnętrznego w Ośrodku RozwoJu EdukacJi w Warszawie

Załącznik 1

Załącznik 2