Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2021

Materiały

Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania Polityki Ochrony Sygnalistów w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie