Zarządzenie Nr 58/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego ORE w Warszawie

Materiały

Zarządzenie Nr 58/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Regulamin Organizacyjny ORE