Zarządzenie Nr 57/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2023

Materiały

Zarządzenie Nr 57/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczania pracowników do wykonywania działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w obiektach użytkowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie