Zarządzenie Nr 54/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie uaktualnienia stanu osobowego Zespołu Zadaniowego

Materiały

Zarządzenie Nr 54/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie uaktualnienia stanu osobowego Zespołu Zadaniowego do spraw realizacji Programu “Laboratoria Przyszłości”