Zarządzenie Nr 55/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w Wydziale Projektów

Materiały

Zarządzenie Nr 55/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w Wydziale Projektów do przygotowania i realizacji projektu niekonkurencyjnego pn.: “Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 )FERS), Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji.