Zarządzenie Nr 52/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 19 października 2023 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin

Materiały

Zarządzenie Nr 52/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 19 października 2023 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 11 listopada 2023 r.