Zarządzenie Nr 49/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie nr 17

Materiały

Zarządzenie Nr 49/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie nr 17/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. realizacji programu “Za życiem” w strukturze organizacyjnej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie