Zarządzenie Nr 48/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania w Wydziale Projektów Zespołu Zadaniowego

Materiały

Zarządzenie Nr 48/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania w Wydziale Projektów Zespołu Zadaniowego do przygotowania i realizacji projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny pn. “Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca