Zarządzenie Nr 42/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 8 grudnia w sprawie określenia zasad zmniejszenia zużycia energii elektrycznej

Materiały

Zarządzenie Nr 42/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 8 grudnia w sprawie określenia zasad zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w budynkach Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie