Zarządzenie Nr 41/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 30 listopada 2022r w sprawie powołania w ORE w Warszawie Zespołu ds. opracowania regulaminu

Materiały

Zarządzenie Nr 41/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 30 listopada 2022r w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespołu ds. opracowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie