Zarządzenie Nr 41/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej

Materiały

Zarządzenie Nr 41/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji