Zarządzenie Nr 40/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin

Materiały

Zarządzenie Nr 40/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 stycznia 2022 r.