Zarządzenie Nr 39/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania w Wydziale Projektów Zespołu Zadaniowego

Materiały

Zarządzenie Nr 39/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania w Wydziale Projektów Zespołu Zadaniowego do przygotowania i realizacji projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny pn.:”Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.mein.gov.pl”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji.