Zarządzenie Nr 39/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 8 listopada 2022r w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

Materiały

Zarządzenie Nr 39/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 8 listopada 2022r w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie