Zarządzenie Nr 37/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie ochrony ppoż.

Materiały

Zarządzenie Nr 37/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w obiektach użytkowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie