Zarządzenie Nr 37/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 28 października 2022r w sprawie powołania w ORE w Warszawie Zespołu ds. ustalania stawek

Materiały

Zarządzenie Nr 37/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 28 października 2022r w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespołu ds. ustalania stawek za przygotowanie form szkoleniowych i publikacji