Zarządzenie Nr 36/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w Wydziale Projektów

Materiały

Zarządzenie Nr 36/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w Wydziale Projektów do przygotowania i realizacji projektu niekonkurencyjnego pn.:”Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).