Zarządzenie Nr 36/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Materiały

Zarządzenie Nr 36/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania Polityki Ochrony Sygnalistów w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie