Zarządzenie Nr 35/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 21 października 2022r o wyznaczeniu Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji

Materiały

Zarządzenie Nr 35/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 21 października 2022r o wyznaczeniu Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji