Zarządzenie Nr 35/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji zbędnych lub zużytych składników

Materiały

Zarządzenie Nr 35/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego w Mediotece Edukacyjnej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.