Zarządzenie Nr 34/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powołania w ORE w Warszawie komisji ds. zabezpieczenia sprzętu

Materiały

Zarządzenie Nr 34/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie komisji ds. zabezpieczenia sprzętu, dokumentacji oraz rzeczy osobistych pracowników nieobecnych w pracy w czasie przeprowadzki ich komórek organizacyjnych do nowo wyznaczonych pomieszczeń.