Zarządzenie Nr 33/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym naborze Partnera

Materiały

Zarządzenie Nr 33/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym naborze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. “Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenia i doradztwo dla kadry JST” i przestawienia dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Edukacji rekomendacji wyboru Partnera.