Zarządzenie Nr 33/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 października 2022r zmieniające zarządzenie nr 36/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r

Materiały

Zarządzenie Nr 33/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 października 2022r zmieniające zarządzenie nr 36/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.: “Tworzenie e_zasobów do kształcenia zawodowego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zmienione zarządzeniem nr 30/2020 z dnia 27 listopada 2 020r., zarządzeniem nr 14/2021 r. z dnia 27 maja 202l r. oraz zarządzeniem nr 37/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.