Zarządzenie Nr 33/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 4 listopada 2021 r. o wyznaczeniu Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji

Materiały

Zarządzenie Nr 33/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 4 listopada 2021 r. o wyznaczeniu Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji