Zarządzenie Nr 32/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2023 r.

Materiały

Zarządzenie Nr 32/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2023 r. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach w Ośrodku Rozwoju Edukacji