Zarządzenie Nr 32/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 11 października 2022 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2022

Materiały

Zarządzenie Nr 32/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 11 października 2022 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy