Zarządzenie Nr 31/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie powołania w Wydziale Projektów Zespołu Zadaniowego

Materiały

Zarządzenie Nr 31/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie powołania w Wydziale Projektów Zespołu Zadaniowego do przygotowania i realizacji projektu niekonkurencyjnego “Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoje Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji