Zarządzenie Nr 31/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 10 października 2022r w sprawie powołania w ORE w Warszawie Zespołu Rekrutacyjnego

Materiały

Zarządzenie Nr 31/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 10 października 2022r w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespołu Rekrutacyjnego ds. realizacji programu “Za życiem”