Zarządzenie Nr 31/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu

Materiały

Zarządzenie Nr 31/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu p.n. Centrum Koordynujące Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (CK-SCWEW)