Zarządzenie Nr 30/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2023

Materiały

Zarządzenie Nr 30/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespołu ds. opracowania Systemu Ocen Pracowniczych dla pracowników będących i niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie