Zarządzenie Nr 30/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 września 2022r w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji środków trwałych

Materiały

Zarządzenie Nr 30/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 września 2022r w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji środków trwałych znajdujących się na stanie magazynku książek Ośrodka Rozwoju Edukacji