Zarządzenie Nr 30/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 26 października 2021 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2019

Materiały

Zarządzenie Nr 30/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 26 października 2021 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2019 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w ramach Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. realizacji projektu pozakonkursowego “Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.