Zarządzenie Nr 3/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw dokonania spisu sprzętu i dokumentacji

Materiały

Zarządzenie Nr 3/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw dokonania spisu sprzętu i dokumentacji pozostawionej w pokoju 501, w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Alejach Ujazdowskich 28 w Warszawie, po zakończeniu realizacji programu Laboratoria Przyszłości