Zarządzenie Nr 29/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2023

Materiały

Zarządzenie Nr 29/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespołu ds. kontroli zarządczej