Zarządzenie Nr 29/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 26 października 2021r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin w zamian za dzień świąteczny

Materiały

Zarządzenie Nr 29/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 25 grudnia 2021 r.